Bestuur/doelstellingen

Behoud in Silvolde van de Mauritiuskerk en
Geloofsgemeenschap: Het verwerven van de Mauritiuskerk in Silvolde

Overall Doelstelling:

Het verwerven van de Mauritiuskerk in Silvolde door de stichting ‘Vrienden van de Mauritiuskerk’ met als draagvlak de brede inzet op pastorale, maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten.

Visie

De Mauritiuskerk in Silvolde heeft een onmiskenbaar grote cultuurhistorische en emotionele waarde voor de lokale gemeenschap. Het kerkgebouw is voor ons allemaal en ook van ons allemaal. De Mauritiuskerk heeft een centrale plaats in het dorp en is gezichtsbepalend voor Silvolde. De inzet van de Stichting ‘Vrienden van de Mauritiuskerk’ is er dan ook op gericht dit fraaie gebouw voor Silvolde te behouden. De lokale betrokkenheid is van sociaal en psychologisch belang voor een leefbaar dorpsklimaat en bevordert de multifunctionaliteit en daarmee de gebruikswaarde van het kerkgebouw.

Resultaat

- realisatie van de verwerving van het kerkgebouw voor het symbolische bedrag van € 1,00 die verbonden zijn aan de geloofsgemeenschap H. Mauritius in Silvolde
- realisatie van continuïteit in het gebruik van het kerkgebouw
- realisatie van een positieve en energieke uitstraling van Silvolde
- realisatie actief Silvolde binnen de plaatselijke gemeenschap en de gemeente Oude IJsselstreek

Onderliggende doelstellingen:

- bevorderen van Silvoldse betrokkenheid
- vergroten van de leefbaarheid van het dorp
- het kwalitatief versterken van de samenwerking tussen alle Silvoldse geledingen
- het innoveren in de werkvelden religie, spiritualiteit, kunst en cultuur, onderwijs en belangengroepen/verenigingen.

Succes van samenwerking

Het succes van samenwerken zit opgesloten in de volgende drie kernbegrippen:
- Verbinden (Samenwerken/Professionaliseren)
- Verdiepen (Kwalitatief versterken in activiteitenprogramma’s)|
- Vernieuwen (Innoveren)

Uitvoering

Juist de optelsom van alle inspanningen biedt Silvolde de mogelijkheden zich als actief dorp te profileren en meerwaarde te creëren voor de andere werkvelden. Belangrijk is het activeren van alle werkvelden in een breed dorpsprofiel waarbij de betrokken geledingen een plek krijgen. We zijn trots op ons dorp maar moeten dat collectief uit te dragen. Het collectief wordt dan meer dan interessant voor alle werkvelden om aan te haken en mede te dragen in de exploitatie. Door het creëren van een win-win situatie zijn alle individuele partijen bereidt om mee te werken zonder dat de eigen identiteit verloren gaat. Draagvlak komt dan tot stand op grond van enthousiasme, belangstelling en vrijwilligheid.