Balansoverzicht 2017

Hieronder treft u het balansoverzicht 2017 aan voor de Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk.

Balansoverzicht 2017

Jaarrekening 2016

Hieronder treft u de jaarrekening 2016 aan voor de Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk.

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Hieronder treft u de jaarrekening 2015 aan voor de Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk.

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Hieronder treft u de jaarrekening 2014 aan voor de Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk.

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Hieronder treft u de jaarrekening 2013 aan voor de Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk.

Jaarrekening 2013

Beleidsplan Stichting van de Mauritiuskerk 2014

Het beleidsplan van de stichting Vrienden van de Mauritiuskerk te Silvolde is primair bedoeld voor intern gebruik. Omdat de stichting een ANBI geregistreerde instelling is, is het beleidsplan per 26 december 2013 zodanig aangepast dat zichtbaar is dat de organisatie voldoet aan de eisen van de ANBI regeling per 1 januari 2014. Bovendien wil de stichting Vrienden van de Mauritiuskerk een transparante organisatie zijn waarvan het handelen en middelenbeheer elke toets der kritiek kan doorstaan. Het plan toont daarom niet alleen een overzicht van onze doelstellingen, activiteiten en werkwijze maar geeft ook inzicht in de werving, het beheer en de besteding van de gelden. De stichting Vrienden van de Mauritiuskerk werd in 2010 opgericht. Dit gebeurde door een aantal plaatsgenoten die ook kerkelijk betrokken waren bij de Geloofsgemeenschap van de H. Mauritius

Lees verder

Jaarrekening 2012

Hieronder treft u de jaarrekening 2012 aan voor de Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk.

Jaarrekening 2012

Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk schort haar activiteiten op

De Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk hebben op 23 oktober 2013 besloten hun activiteiten op te schorten en te bevriezen tot nader order. De reden hiervan is gelegen in de opstelling van het bestuur en pastoresteam van de Verrijzenis Parochie die per brief 20 september 213 terugkomt op de afspraken vastgelegd in het continuïteitsscenario en bekrachtigd tijdens de bijeenkomst van 20 juni 2013 in ‘Ons Pakhuus’. Dit scenario was de uitkomst uit de gevoerde gesprekken met het bestuur en pastoresteam van de Verrijzenisparochie op basis van de intentieverklaring samengesteld door de gevormde stuurgroep binnen de Mauritiuskerk waarin ook de Stichting Vrienden zitting had.

Lees verder

EnquĂȘteresultaten nieuwe toekomst Mauritiuskerk

In januari 2013 is er een enquête gehouden onder de parochianen van de Mauritiuskerk,

Scholen, verenigingen, bedrijven en organisaties over een nieuwe toekomst van de Mauritiuskerk. Om het meedenken over de nieuwe toekomst gemakkelijker te maken is het enquêteformulier ingedeeld in 8 hoofdfuncties. Binnen deze functies zij voorbeelden aangegeven van in het totaal 35 activiteiten.

Lees verder