Missie

Wij zijn twee organisaties, geloofsgemeenschap Mauritius ende Stichting Vrienden van de Mauritius, die gezamenlijk een Coöperatie willen vormen om vanuit een monumentaal gebouw met grote historische waarde in het hart van Silvolde activiteiten te organiseren in een multifunctioneel gebouw voor ontmoeten, verbinden, beleven, inspireren en genieten voor jong en oud uit Silvolde en daarbuiten.

Visie

We willen:
- samen met onze vrijwilligers een laagdrempelig,
- attractief en gevarieerd programma samenstellen;
- ontmoetingsmogelijkheden creëren;
- inwoners actief betrekken bij het ontplooien van activiteiten;
- onze eigen exploitatie versterken door het opzoeken van
- intensieve samenwerking met onze gebruikers;
- de kracht van de samenleving tussen de participanten,
- andere partijen en individuen benutten om tot nieuw aanbod,
- nieuwe producten en synergie te komen.

Kernwaarden

Wij zijn:
- Betrokken
- Stabiel
- Vitaal
- Toekomstgericht
- Vernieuwend
- Gedreven